AHMAD, F. & ALI, S.S. & USMANGHANI, K. & ALI, M. (1991)
Lipid contents of marine fish: Carcharhinus melanopterus (Black Shark) and Lutjanus johnii (Hira). Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 4 (2): 91–101