KUMAR, K.R. & VENNILA, R. & KANCHANA, S. & ARUMUGAM, M. & BALASUBRAMANIAM, T. (2011)
Fibrinogenolytic and anticoagulant activities in the tissue covering the stingers of marine stingrays Dasyatis sephen and Aetobatis narinari. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 31 (4): 464–471
DOI: 10.1007/s11239-010-0537-6