BLEEKER, P. (1858)
Twaalfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Borneo. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 5 (7): 1–10