Gubanov, E.P. & Kondyurin, V.V. & Myagkov, N.A. (1986)
Sharks of the World Ocean: Identification handbook. [=Akuly Mirovogo okeana: Spravochnik-opredelitel']. Moscow, Agropromizdat, pp. 1–272, figs 1–78