Chisholm, L.A. & Whittington, I.D. (2003)
Invasion of the shovelnose ray (Rhinobatos typus) by Neoheterocotyle rhinobatidis and Merizocotyle icopae (Monogenea: Monocotylidae). Parasitology, 127(6), 561–570
DOI: 10.1017/S0031182003004062