STORM, V. (1881)
Bidrag til kundskab om Trondhjemsfjordens fauna. III. Det Kongelige Norske videnskabers selskabs skrifter. Trondheim, 4 (1880): 73–96