NYSTRÖM, E. (1887)
Redogörelse för den Japanska Fisksamlingen i Upsala Universitets Zoologiska Museum. Bihang till Kongl. Svenska vetenskaps–akademiens handlingar, Stockholm, 13 (4) No. 4: 1–54