JAROCKI, F.P. (1822)
Zoologiia czyli zwiérzetopismo ogolne podlug náynowszego systematu ulozone. Warsaw, vol. 4