CLARK, E. & RANDALL, J.E. (2011)
Cephaloscyllium stevensi: a new species of swellshark (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from Papua New Guinea. Aqua, International Journal of Ichthyology, 17 (1): 23–34