EYRING, K.L. & HEALY, C.J. & REYDA, F.B. (2012)
A New Genus and Species of Cestode (Rhinebothriidea) from Mobula kuhlii (Rajiformes: Mobulidae) from Malaysian Borneo. Journal of Parasitology, 98 (3): 584–591
DOI: 10.1645/GE-2913.1