Marques, F.P.L. & Brooks, D.R. (2003)
Taxonomic revision of Rhinebothroides (Eucestoda: Tetraphyllidea: Phyllobothriidae), parasites of Neotropical freshwater stingrays (Rajiformes: Myliobatoidei: Potamotrygonidae). Journal of Parasitology, 89(5), 994–1017