BLEEKER, P. (1860)
Over eenige vischsoorten van de Kaap de Goede Hoop. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21: 49–80