LASSO, C.A. & DONASCIMIENTO, C. & MORALES-BETANCOURT, M.A. & LASSO-ALCALA, O.M. (2015)
Parasitism of freshwater stingrays (Potamotrygonidae) by hematophagous catfishes (Vandelliinae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 26 (1): 83–86