MARQUES, F.P.L. & REYDA, F.B. (2015)
Rhinebothrium jaimei sp. n. (Eucestoda: Rhinebothriidea: Rhinebothriidae): a new species from Neotropical freshwater stingrays (Potamotrygonidae). Folia Parasitologica, 62: 057
DOI: 10.14411/fp.2015.057