COLLETT, R. (1905)
Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1884–1901 (3die Hoved-Supplement til "Norges Fiske", III Slutning). Forhandlinger i Videnskabs–selskabet i Christiania, 1903, 7: 1–173