Walrecht, B.J.J.R. (1951)
De stranding van een Reuzenhaai te Oost-Kapelle. De Levende Natuur, 54(6), 110–114