White, W.T. & Mollen, F.H. & O’Neill, H.L. & Yang, L. & Naylor, G.J.P. (2023)
Species in Disguise: A New Species of Hornshark from Northern Australia (Heterodontiformes: Heterodontidae). Diversity, 15(7), Article 849
DOI: 10.3390/d15070849