LÜTKEN, C.F. (1887)
Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. VI. En for Grønlandshavet ny Rokke-art (Raja Fyllae n. sp. ad int.) m. m. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn, Aaret 1887: 1–4, Pl. 1.