DOMINGUES, M.V. & PANCERA, N.C.M. & MARQUES, F.P.L. (2007)
Monogenoidean parasites of freshwater stingrays (Rajiformes: Potamotrygonidae) from the Negro River, Amazon, Brazil: species of Potamotrygonocotyle (Monocotylidae) and Paraheteronchocotyle (Hexabothriidae). Folia Parasitologica, 54 (3): 177–190