Jones, J.B. & Delahunt, B. (1995)
Phlyctainophora lamnae (Nematoda; Philometridae) from Dogfish Squalus acanthias off Southern New Zealand. International Journal for Parasitology, 25(3), 395–397
DOI: 10.1016/0020-7519(94)00096-7