JONES, J.B. & DELAHUNT, B. (1995)
Phlyctainophora lamnae (Nematoda; Philometridae) from Dogfish Squalus acanthias off Southern New Zealand. International Journal for Parasitology, 25 (3): 395–397
DOI: 10.1016/0020-7519(94)00096-7