Ahmad, F. & Ali, S.S. & Usmanghani, K. & Ali, M. (1991)
Lipid contents of marine fish: Carcharhinus melanopterus (Black Shark) and Lutjanus johnii (Hira). Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 4(2), 91–101