Kumar, K.R. & Vennila, R. & Kanchana, S. & Arumugam, M. & Balasubramaniam, T. (2011)
Fibrinogenolytic and anticoagulant activities in the tissue covering the stingers of marine stingrays Dasyatis sephen and Aetobatis narinari. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 31(4), 464–471
DOI: 10.1007/s11239-010-0537-6