Brouwer, F.I. (1935)
Een Reuzenhaai (Selache maxima) in het Zoölogisch Laboratorium te Groningen. Natura, 34(12), 309–312