Van der Baan, S.M. & Buhre, M. (1975)
Zeldzame vangsten aangebracht door vissers bij het. NIOZ afdeling studiemateriaal in Den Helder, gedurende de jaren 1971 t/m 1974. Het Zeepaard, 35(5), 86–96