Carbot-Chanona, G. & Than-Marchese, B. (2013)
Presencia de Enchodus (Osteichthyes: Aulopiformes: Enchodontidae) en el Maastrichtiano (Cretácico tardío) de Chiapas, México. Paleontología Mexicana, 63, 8–16