Hwang, I.K. & Lee, H.Y. & Kim, M.-H. & Jo, H.-S. & Choi, D.-H. & Kang, P.-W. & Lee, Y.-H. & Cho, N.-S. & Park, K.-W. & Chae, H.Z. (2015)
Development of real-time PCR assay for genetic identification of the mottled skate, Beringraja pulchra. Forensic Science International, 255, 80–84
DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.05.028