Van Overzee, H.M.J. & Van Beek, I.J. & de Graaf, M. & Debrot, O.A. & Hintzen, N.T. & Coers, A. & Bos, O.G. (2012)
Kennisvraag haaien: wat is er bekend over haaien voor de voor Nederland relevante gebieden? Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Rapport C113/12: 63pp