Jagt, J.W.M. & Cremers, G.C.H. & Van Es, M. & Kisters, P.J.M. & Van Knippenberg, P. & Severijns, J. & Stroucken, J.W. (2012)
Fossiele rijkdom uit het Laat-Krijt en vroegste Paleoceen van de voormalige groeve Curfs in Geulhem. Natuurhistorisch Maandblad, 101(4), 57–62