Pacheco, F.J. & Pacheco, S.O.S. & Segreto, H.R.C. & Segreto, R.A. & Silva, M.R.R. & Egami, M.I. (2002)
Development of granulocytes in haematopoietic tissues of Rhizoprionodon lalandii. Journal of Fish Biology, 61(4), 888–898
DOI: 10.1111/j.1095-8649.2002.tb01850.x