Stroud, E.M. & O'Connell, C.P. & Rice, P.H. & Snow, N.H. & Barnes, B.B. & Elshaer, M.R. & Hanson, J.E. (2014)
Chemical shark repellent, Myth or fact? The effect of a shark necromone on shark feeding behavior. Ocean & Coastal Management, 97, 50–57
DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2013.01.006