Pinheiro, H.T. & Macena, B.C.L. & Francini, R.B. & Ferreira, C.E.L. & Albuquerque, F.V. & Bezerra, N.P.A. & Carvalho, A. & Ferreira, R.C.P. & Luiz, O.J. & Mello, T.J. & Mendonca, S.A. & Nunes, D.M. & Pimentel, C.R. & Pires, A.M.A. & Soares-Gomes, A. & Viana, D.L. & Hazin, F.H.V. & Rocha, L.A. (2020)
Fish biodiversity of Saint Peter and Saint Paul's Archipelago, Mid-Atlantic Ridge, Brazil: new records and a species database. Journal of Fish Biology, 97(4), 1143–1153
DOI: 10.1111/jfb.14484