Mas, G. & Fiol, G. (2002)
Ictiofauna del Messinià de la plataforma sedimentària de Llucmajor (Illes Baleares, Medierrània occidental). Aspectes paleoambientals. Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, 45, 105–116