Byrkjedal, I. & Christiansen, J.S. & Karamushko, O.V. & Langhelle, G. & Lynghammar, A. (2015)
Arctic skate Amblyraja hyperborea preys on remarkably large glacial eelpouts Lycodes frigidus. Journal of Fish Biology, 86(1), 360–364
DOI: 10.1111/jfb.12554
Wienerroither, R.M & Johannesen, E. & Dolgov, A.V. & Byrkjedal, I. & Bjelland, O. & Drevetnyak, K. & Eriksen, K.B. & Høines, Å. & Langhelle, G. & Langøy, H. & Prokhorova, T. & Prozorkevich, D. & Wenneck, T. (2011)
Atlas of the Barents Sea Fishes. IMR/PINRO Joint Report Series 1–2011. 272 pp.