Tomanová Petrová, P. & Nehyba, S. & Diviš, K. & Hladilová Š. & Gregorová, R. & Vít, J. & Hudec, P. (2018)
Paleoprostředíve Spodním Badenuna Severním Okraji Brna (Divišova Čtvrť). [Paleoenvironment during the Lower Badenian along the northern margin of Brno city (the Diviš district)]. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25(1–2), 65–72