Nyström, E. (1887)
Redogörelse för den Japanska Fisksamlingen i Upsala Universitets Zoologiska Museum. Bihang till Kongl. Svenska vetenskaps–akademiens handlingar, 13(4), 1–54