Lennox, R.J. & Junge, C. & Reubens, J. & Omar, A. & Skjelvan, I. & Vollset, K.W. (2022)
Strategic importance of the Bergen-Shetland Corridor to marine biology and oceanography of the Atlantic Ocean. Fisheries Oceanography, 31(5), 471–479
DOI: 10.1111/fog.12600