Teng, Y.H. & Sone, M. & Hirayama, R. & Yoshida, M. & Komatsu, T. & Khamha, S. & Cuny, G. (2019)
First Cretaceous fish fauna from Malaysia. Journal of Vertebrate Paleontology, 39(1), Article e1573735
DOI: 10.1080/02724634.2019.1573735
Teng, Y.-H. & Sone, M. & Hirayama, R. & Yoshida, M. & Komatsu, T. & Khamha, S. & Cuny, G. (2017)
First hybodont shark assemblage from the Cretaceous of Malaysia: updated report. Research & Knowledge, 3(2), 69–70