Govardovski, V.I. & Zueva, L.V. (1976)
(Effectiveness of the tapetum as a structure increasing the light sensitivity of the skate, Dasyatis pastinaca, retina). Zhurnal Evoliutsionno Biokhimii i Fiziologii, 12(5), 491–492