Bleeker, P. (1853)
Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Batavia. Tiental I-VI. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4, 451–516