BLEEKER, P. (1860)
Zesde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Japan. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 8 (art. 1): 1–104