Bleeker, P. (1854)
Nalezingen op de ichthyologische fauna van Bengalen en Hindostan. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 25: 1–164, Pls. 1–6. [+ 6 pls. in v. 26, Aanhangsel. Maart 1854, p. 165–166.