Müller, J. & Henle, F.G.J. (1841)
Systematische Beschreibung der Plagiostomen. Berlin, Veit, pp. 1–200
Bleeker, P. (1852)
Bijdrage tot de kennis der Plagiostomen van den Indischen Archipel. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 24(art. 12): 1–92, Pls. 1–4
Bleeker, P. (1860)
Mededeeling omtrent Vischsoorten, nieuw voor de kennis der fauna von Singapoera. Verslagen en Mededeelingen der Koninklikje Akademie van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten te Amsterdam, 12: 28–63
Bleeker, P. (1860)
Achtste bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra. (Visschen van Benkoelen, Priaman, Tandjong, Palembang en Djambi) Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 8(art. 2), 1–88
Bleeker, P. (1860)
Dertiende Bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Celebes (Visscben van Bonthain, Badjoa, Sindjai, Lagoesi en Pompenoea). Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 8(art. 7), 1–60
Dumeril, A.H.A. (1865)
Histoire naturelle des poissons ou ichthyologie générale. Tome Premier. Elasmobranchés. Plagiostomes et Holocéphales ou Chimères. Librairie Encyclopédique de Roret, Paris. 720 pp
Bertin, L. (1939)
Catalogue des types de Poissons du Muséum National d'Histoire Naturelle. 1re Partie. Cyclostomes et Sélaciens. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, (Série 2), 11(6), 51–98