Bleeker, P. (1856)
Beschrijvingen van nieuwe en weinig bekende vischsoorten van Amboina, verzameld op eene reis door den Molukschen Archipel gedaan in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist, in September en Oktober 1855. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 1(5), 1–76
Bleeker, P. (1860)
Dertiende Bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Celebes (Visscben van Bonthain, Badjoa, Sindjai, Lagoesi en Pompenoea). Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo–Neêrlandicae, 8(art. 7), 1–60
Dumeril, A.H.A. (1865)
Histoire naturelle des poissons ou ichthyologie générale. Tome Premier. Elasmobranchés. Plagiostomes et Holocéphales ou Chimères. Librairie Encyclopédique de Roret, Paris. 720 pp
Weber, M. (1913)
Die Fische der Siboga-Expedition. E. J. Brill, Leiden. Die Fische der Siboga–Expedition.: i–xii + 1–710, Pls. 1–12.