Koch, A. (1904)
Fossile Haifischzähne und Säugetierreste von Felsöesztergály im Komitate Nógrád. Földtani Közlöny, 34: 260–273, fig., pl. 1.
Koch, A. (1904)
Kövült czápafogak és emlősmaradványok Felsőesztergályról, Nógrád vármegyében: Földtani Közlöny, 34: 190-203
Aver'yanov, A.O. & Udovichenko, N.I. (1993)
Age of vertebrates from the Andarak locality (southern Fergana). Stratigraphy and Geological Correlation, 1(3): 139–141, 1 fig.