Križnar, M. (2015)
Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija). Geologija, 58(1): 57–62
DOI: 10.5474/geologija.2015.004