Chisholm, L.A. (1995)
Taxonomy of Heterocotyle dasyatis n. comb. (syn. Diploheterocotyla dasyatis) (Monogenea: Monocotylidae). Journal of Parasitology, 81(3), 439–441