SOKOLOV, M.N. (1978)
Zuby akul kak rukovodyashchiyeiskopayemyye pri zonal'nom raschlenenii melovykhotlozheniy Turanskoy plity. [Shark teeth as index fossilsfor the zonal subdivision of the Cretaceous deposits ofthe Turan Plate.] [in Russian]. Izdatel'stvo “Nedra“: 1–61
ZHELEZKO, V.I. (2000)
(The evolution of teeth system of genus Hispidaspis Sokolov, 1978 (based on materials from Mid and Upper Albian of Central Asia and Kazakhstan)) «in russian». Materialy po Stratigrafii i Paleontologii Urala, 4: 128–135, 2 fig., pl. 1–2.