SOKOLOV, M.N. (1978)
Zuby akul kak rukovodyashchiyeiskopayemyye pri zonal'nom raschlenenii melovykhotlozheniy Turanskoy plity. [Shark teeth as index fossilsfor the zonal subdivision of the Cretaceous deposits ofthe Turan Plate.] [in Russian]. Izdatel'stvo “Nedra“: 1–61
AVERIANOV, A.O. (2000)
A new record of Hispidaspis prisca Sokolov, 1978 (Chondrichthyes: Lamniformes: Odontaspididae). Zoosystematica Rossica, 8: 349–350