SOKOLOV, M.N. (1978)
Zuby akul kak rukovodyashchiyeiskopayemyye pri zonal'nom raschlenenii melovykhotlozheniy Turanskoy plity. [Shark teeth as index fossilsfor the zonal subdivision of the Cretaceous deposits ofthe Turan Plate.] [in Russian]. Izdatel'stvo “Nedra“: 1–61
AVERIANOV, A.O. (2000)
A new record of Hispidaspis prisca Sokolov, 1978 (Chondrichthyes: Lamniformes: Odontaspididae). Zoosystematica Rossica, 8: 349–350
ZHELEZKO, V.I. (2000)
(The evolution of teeth system of genus Hispidaspis Sokolov, 1978 (based on materials from Mid and Upper Albian of Central Asia and Kazakhstan)) «in russian». Materialy po Stratigrafii i Paleontologii Urala, 4: 128–135, 2 fig., pl. 1–2.