WANG, N.-Z. & YANG, S.-R. & JIN, F. & WANG, W. (2001)
Early Triassic Hybodontoidea from Tiandong of Guangxi, China. Vertebrata Palasiatica, 39 (4): 237–250 (in Chinese, English summary).
JIN, F. (2006)
An Overview of Triassic Fishes from China. Vertebrata Palasiatica, 44 (1): 28–42